Vizos tipai ir reikalavimai

Žemiau rasite bendrą informaciją apie reikalavimus, taikomus Indijos vizai gauti, pateikiant paraiškas Lietuvoje. Prašome užpildyti vizos paraiškos formą pagal toliau pateikiamus nurodymus.

 1. 1. Kas gali teikti paraiškas dėl Indijos vizų BLS INTERNATIONAL VISA SERVICES BALTICS?
  • Visi Lietuvos piliečiai;
  • Asmenys, nesantys Lietuvos piliečiais, tačiau pastoviai gyvenantys Lietuvoje daugiau nei 2 metus.
 2. 2. Pareiškėjai turi pateikti prašymus gauti vizai ne vėliau kaip 10-15 darbo dienų iki planuojamos kelionės datos.
 3. 3. Dokumentai reikalingi paraiškai priduoti dėl Indijos vizos:
  • Pasas, galiojantis ne trumpiau kaip vienerius metus, su bent dviem tuščiais puslapiais vizai.
  • Tinkamai užpildyta ir pareiškėjo pasirašyta vizos prašymo forma (viena kopija). Nepilnai užpildytos prašymo formos gali būti atmestos Indijos ambasadoje Lenkijoje.
  • VIENA dokumentams skirta spalvota nuotrauka 5cm x 5cm arba 3,5 cm x 4,5 cm, kuri turi būti priklijuota prie prašymo formos.
  • Bilieto rezervacijos arba kopijos (kelionės pirmyn-atgal)
  • Konsulinis mokestis priimamas tik grynais pinigais.

  Dokumentai reikalingi Indijos vizai gauti:

  Vizos tipas

  Kam skiriamos

  Reikalingi dokumentai

  Forma

  Turistinė viza

   

  Išduodama asmenims, besiruošiantiems keliauti Indijoje turizmo tikslais

  Pasas, 1 spalvota nuotrauka, bilieto rezervacija į abi puses, atspausdinta užpildyta anketa.

  turistiniais tikslais 90 d. galima praleisti vienos viešnagės metu Indijoje, kurioms praėjus, būtina kirsti valstybės sieną.

   Nuoroda į Indijos ambasados puslapį anketai užpildyti 

  Verslo viza

   

  Išduodama asmenims, ketinantiems vykti į Indiją verslo tikslais.

  Pasas, 1 spalvota nuotrauka, bilieto rezervacija į abi puses, atspausdinta užpildyta anketa, laiškas (siuntimas) iš Lietuvos įmonės (anglų kalba), kurioje asmuo dirba, kvietimas iš Indijos įmonės (įmonių), kuriame aprašoma visa informacija apie vizito tikslą, atsakomybę už užsienetį buvimo Indijoje metu, kur kvietimas su antspaudu adresuotas ambasadai Lenkijoje.

   Nuorodą į Indijos ambasados puslapį anketai užpildyti 

  Įvažiavimo viza

  Asmenims, keliaujantiems į Indiją kitais tikslais nei turizmo, šeimos lankymo ar verslo.

  Pasas, 1 spalvota nuotrauka, bilieto rezervacija į abi puses, užpildyta ir atspausdinta anketa, laiškas-kvietimas iš Indijos kompanijos apie rengiamą konferenciją, sutuoktinio paso kopija, santuokos liudijimo kopija išversta į anglų kalbą, kiti dokumentai įrodantys vizito tikslą.

    Nuorodą į Indijos ambasados puslapį anketai užpildyti 

  Tranzitinė viza

  Tranzitinio važiavimo per Indiją tikslais.

  Pasas, 1 spalvota nuotrauka, bilietų į abi puses kopija arba rezervacija, užpildyta ir atspaudinta prašymo forma, laiškas iš įmonės, kur nurodyta tranzito priežastis (laiškas turi būti pasirašytas ir su antspaudu), laiškas iš Indijos agento, kuriame nurodomas kelionės tikslas ir tranzitinės vizos rekomendacija (pasirašyta ir su antspaudu).

   Nuorodą į Indijos ambasados puslapį anketai užpildyti 

  Studentiška viza

  Išduodama asmeninims, ketinantiems studijuoti Indijoje, besimokantiems jogą, atvykstantiems į studentų mainų programas. Pasas, 1 spalvota nuotrauka, bilietų į abi puses kopija arba rezervacija, užpildyta ir atspausdinta vizos prašymo forma, laiškas – kvietimas iš universiteto, kuriame nurodoma, kiek laiko vyks studijos, kokio tipo studijos, apmokėjimo už studijas kopija, universiteto ar mokyklos registracijos pažymėjimas/sertifikatas kopija), asmeninės ar tėvų sąskaitos išrašas apie turimas lėšas. Nuorodą į Indijos ambasados puslapį anketai užpildyti 
  AIESEC viza Išduodama asmenims, ketinantiems važiuoti į Indiją stažuotės tikslais pagal AIESEC programą Pasas, 1 spalvota nuotrauka, bilietų į abi puses kopija arba rezervacija, užpildyta ir atspausdinta vizos prašymo forma, stažuotės pasiūlymą iš AIESEC Lietuvoje, studento priėmimo laiškas (acceptance note) pasirašytas studento, laiškas/kvietimas iš Indijos kompanijos su informacija apie praktiką ir jos trukmę, Indijos bendrovės ar organizacijos sertifikato/pažymėjimo kopija, laiškas iš AIESEC Indijoje su informacija apie stažuotę, įmonės/organizacijos patvirtinimo laiškas AIESEC Indijoje. Nuorodą į Indijos ambasados puslapį anketai užpildyti 
  Darbo viza Išduodamas asmenims, ketinantiems važiuoti į Indiją dirbti įmonėje, organizacijoje, įstaigoje ar NVO (nevyriausybinėje organizacijoje)

  Pasas, 1 spalvota nuotrauka, bilietų į abi puses kopija arba rezervacija, užpildyta ir atspausdinta vizos prašymo forma, sutarties kopija tarp pareiškėjo ir Indijos įmonės, organizacijos ar institucijos, laiškas iš Indijos įmonės, įstaigos ar organizacijos, atsižvelgiant į visas atsakomybes už užsienio pilietį, kai jis / ji yra Indijoje, laiškas iš Indijos įmonės, organizacijos ar įstaigos/ paaiškinimas, apie užsieniečio įdarbinimo būtinumą; įmonės, instituto ar organizacijos registracijos pažymėjimo kopija, dokumentinis įrodymas įgytos išsilavinimo ir profesinės patirties, gyvenimo aprašymas.

  Nuorodą į Indijos ambasados puslapį anketai užpildyti 
  Medicininė viza Išduodamas asmenims, keliaujantiems gydytis su sunkiais sveikatos sutrikimais

  Pasas, 1 spalvota nuotrauka, bilietų į abi puses kopija arba rezervacija, užpildyta ir atspausdinta vizos prašymo forma, laiškas iš Indijos ligoninės arba gydytojo su paciento priėmimo patvirtinimu, informaciją apie ligos pobūdį ir apytikslį gydymo laikotarpį; laiškas iš Indijos ligoninės arba gydytojo, vykstančio su pacientu kaip palydovas duomenys; senų išrašų ir ataskaitų gimtojoje šalyje kopijos, notaro patvirtintas pareiškimas išverstas vertėjų į anglų kalbą dėl įgaliotų artimųjų apsiimančių priimti atsakomybę nenumatytais atvejais, kol pacientas bus gydomas Indijoje.

  Nuorodą į Indijos ambasados puslapį anketai užpildyti 

PASTABA

Susisiekite su BLS INTERNATIONAL VISA SERVICES BALTICS, el. Paštu visainfo@blsindiavisa.com arba telefonu +370 5 262 0455 (darbo dienomis 10.00 – 17.00 val.). Dokumentu priėmimo laikas 10.00 – 13.00 val., išdavimo laikas 14.00 - 16.00 val.
Norint aplankyti tam tikras Indijos vietas reikalingi atskiri leidimai.

Daugiau informacijos suteikiama BLS INTERNATIONAL VISA SERVINES BALTICS paraiškų dėl Indijos vizų priėmimo centre arba Indijos ambasadoje Lenkijoje.

Gavus vizą ilgiau nei 6 mėnesiams primename, kad reikia registruotis FRRO (Foreigner's Regional Registration Office) centruose Indijoje kas 6 mėnesius neišvykstant iš šalies.

Indijos viza galioja nuo jos išdavimo dienos, o ne nuo atvykimo į Indiją. Todėl itin svarbu apskaičiuoti iš anksto (prieš perkant bilietus) galimų dienų buvimo Indijoje skaičių.

Atkreipkite dėmesį, kad vizos galiojimas bei leidžiamų atvykimų į šalį skaičius priklauso nuo įvairių veiksnių ir ambasados sprendimas yra galutinis.

TOP