Saugumo reglamentai VAC

Tam, kad būtų užtikrintas Jūsų ir kitų asmenų saugumas, į paraiškų priėmimo centrą draudžiama įsinešti bei jame laikyti žemiau išvardintus daiktus:

 • Bet kokius baterijomis maitinamus arba elektroninius prietaisus, tokius kaip fotoaparatus, audio/video kasetes, kompaktinius diskus, MP3 grotuvus, diskelius, nešiojamus kompiuterius bei nešiojamus muzikos grotuvus. Pareiškėjų prašome nesinaudoti mobiliaisiais telefonais paraiškų priėmimo centre.
  • Bet kokius lengvai užsidegančius daiktus, tokius kaip degtukus, žiebtuvėlius, degalus.
  • Bet kokius aštrius daiktus, tokius kaip peilius, žirkles, nagų dildes.
  • Ginklus ar į juos panašius daiktus, sprogstamąsias medžiagas.
  • Apsaugos nuožiūra kiti daiktai taip pat gali būti neleisti įsinešti.
 • 24 valandas per parą stebima saugumo kamerų.
 • Apieškojimo procedūra:
 • Saugumo sumetimais pareiškėjai ir lankytojai bei jų įsinešami krepšiai bus apieškomi. Prašome Jūsų būti paruošus šiuos dokumentus patikrinimui: pasą, paraiškos formą ir įmokas. Ačiū už Jūsų bendradarbiavimą.
 • Atkreipkite dėmesį: paraiškų dėl vizų priėmimo centre neteikiama draudžiamų daiktų saugojimo paslauga. Pareiškėjų prašome pasirūpinti, kad šie daiktai būtų palikti už centro ribų.
TOP