Patikrinkite gautą vizą
  1. Jūsų pavardė, kaip įrašyta pase
  2. Jūsų vardas, antras vardas (jei yra), kaip įrašyta pase
  3. Vizos tipas
  4. Išdavimo data
  5. Vizos galiojimo terminas
  6. Leidžiamų įvažiavimų skaičius
  7. Jūsų paso numeris
  8. Kartu važiuojančių vaikų skaičius
  9. Antspaudas ir vizą išduodančio pareigūno parašas
TOP